UL. ŻEROMSKIEGO 6

Adres : ul. Żeromskiego 6

   Budynek przedwojennego kina został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Na początku pełnił on funkcję spichlerza lub stodoły i był usytuowany przy dawnej ul. Tylno-Długiej ( w okresie międzywojennym ul. Krucza a obecnie ul. Wigury ). Działka, na której stał spichlerz sięgała do ul. Ogrodowej ( obecnie ul. Żeromskiego ) i była odgrodzona od niej wysokim drewnianym płotem. Na działce oprócz murowanego spichlerza znajdowały się dwa mniejsze zabudowania drewniane.

Zdjęcie z końca XIX wieku w głębi widoczny murowany spichlerz

   Budynek funkcję spichlerza pełnił do wybuchu pierwszej wojny światowej. Niemcy po zdobyciu Mławy prawdopodobnie postanowili zamienić spichlerz na dużą salę, w której mogłyby się odbywać różnego rodzaju spotkania lub mógł służyć jako lazaret.

Do byłego spichlerza dobudowano frontową część od strony ul. Ogrodowej a z drugiej strony zamurowano bramę wjazdową i urządzono w tej części scenę. Od tego czasu główne wejście znajdowało się od ul. Ogrodowej a sam budynek był cofnięty głębiej od linii zabudowy innych budynków znajdujących się po tej samej stronie ulicy.

W 1920 roku Antoni Brym otworzył w tym budynku kino-teatr pod nazwą „Miraż” na 150 miejsc. Oprócz tego z lewej strony dobudowano nowe pomieszczenia, w których mieścił się zakład fotograficzny ” Karolli ” fotografa Karola Pęcherskiego następnie w latach trzydziestych zakład fotograficzny prowadził J. Bartkowski, a w 1938 roku została otwarta kawiarnia „Zacisze”.

Wracając do kina „Miraż” to oprócz wyświetlanych filmów odbywały się tu uroczyste akademie, spotkania i odczyty, jak również turnieje walk zapaśniczych czy występy artystów cyrkowych. W 1929 roku właściciel kina Antoni Brym przeprowadził remont i zastosował kilka udoskonaleń technicznych do aparatu w celu dokładniejszego wyświetlania obrazu. Zamontowano również balkon co zwiększyło ilość miejsc do 200. Kolejny remont miał miejsce w 1938 roku, kiedy to wprowadzono następne przeróbki, odnowiono salę i balkon oraz zainstalowano nowe aparaty dźwiękowe w celu skasowania przerw w wyświetlaniu filmów.

Podczas ostrzału Mławy we wrześniu 1939 roku budynek kina ocalał bez żadnych uszkodzeń.

Niemcy mieli jednak inną wizję własnego kina i w następnych latach budynek rozebrano i zaczęto budowę nowego kina od podstaw. Niestety niepowodzenia na froncie wschodnim wstrzymały budowę i zostały wykonane tylko fundamenty, które po wojnie zostały rozebrane.

Poniżej przedstawiam kilka afiszy i scen z filmów wyświetlanych w kinie „Miraż” w okresie międzywojennym.