UL. ŻEROMSKIEGO 6

Adres : ul. Żeromskiego 6

   Budynek przedwojennego kina został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Na początku pełnił on funkcję spichlerza lub stodoły i był usytuowany przy dawnej ul. Tylno-Długiej ( w okresie międzywojennym ul. Krucza a obecnie ul. Wigury ). Działka, na której stał spichlerz sięgała do ul. Ogrodowej ( obecnie ul. Żeromskiego ) i była odgrodzona od niej wysokim drewnianym płotem. Na działce oprócz murowanego spichlerza znajdowały się dwa mniejsze zabudowania drewniane.

Zdjęcie z końca XIX wieku w głębi widoczny murowany spichlerz

   Budynek funkcję spichlerza pełnił do wybuchu pierwszej wojny światowej. Niemcy po zdobyciu Mławy prawdopodobnie postanowili zamienić spichlerz na dużą salę, w której mogłyby się odbywać różnego rodzaju spotkania lub mógł służyć jako lazaret.

Do byłego spichlerza dobudowano frontową część od strony ul. Ogrodowej a z drugiej strony zamurowano bramę wjazdową i urządzono w tej części scenę. Od tego czasu główne wejście znajdowało się od ul. Ogrodowej a sam budynek był cofnięty głębiej od linii zabudowy innych budynków znajdujących się po tej samej stronie ulicy.

   Sam pomysł przeróbki tego budynku mógł powstać pod wpływem zbliżającej się wizyty króla Saksonii Fryderyka Augusta III, który odwiedził Mławę 13 maja 1915 roku. W sali tej w dniu 5 listopada 1916 roku został odczytany manifest dwóch cesarzy.

W 1920 roku Antoni Brym otworzył w tym budynku kino-teatr pod nazwą „Miraż” na 150 miejsc. Oprócz tego z lewej strony dobudowano nowe pomieszczenia, w których mieścił się zakład fotograficzny warszawskiego fotografa Karola Pęcherskiego następnie w latach trzydziestych zakład fotograficzny prowadził J. Bartkowski, a w 1938 roku została otwarta kawiarnia „Zacisze”.

Wracając do kina „Miraż” to oprócz wyświetlanych filmów odbywały się tu uroczyste akademie, spotkania i odczyty, jak również turnieje walk zapaśniczych czy występy artystów cyrkowych. W 1929 roku właściciel kina Antoni Brym przeprowadził remont i zastosował kilka udoskonaleń technicznych do aparatu w celu dokładniejszego wyświetlania obrazu. Zamontowano również balkon co zwiększyło ilość miejsc do 200. Kolejny remont miał miejsce w 1938 roku, kiedy to wprowadzono następne przeróbki, odnowiono salę i balkon oraz zainstalowano nowe aparaty dźwiękowe w celu skasowania przerw w wyświetlaniu filmów.

Podczas ostrzału Mławy we wrześniu 1939 roku budynek kina ocalał bez żadnych uszkodzeń.

Niemcy mieli jednak inną wizję własnego kina i w następnych latach budynek rozebrano i zaczęto budowę nowego kina od podstaw. Niestety niepowodzenia na froncie wschodnim wstrzymały budowę i zostały wykonane tylko fundamenty, które po wojnie zostały rozebrane.

Poniżej przedstawiam kilka afiszy i scen z filmów wyświetlanych w kinie „Miraż” w okresie międzywojennym.