GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 36-37 )

GŁOS MŁAWSKI nr 36-37 z dnia 6.10.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )