GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 9 )

GŁOS MŁAWSKI nr 9 z dnia 29.03.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )